5 ponaučení z nejpřekládanejší knihy


Před časem jsem dočetl Bibli, tedy nejvíce překládanou knihu minulosti i současnosti. Jako praktikující věřící, jsem většinu pasáží znal, ale poprvé jsem ji přečetl systematicky celou a popořadě. Pořídil jsem si k tomu elektronické vydání The One Year Chronological Bible od nakladatelství Tyndale. Četl jsem tedy na čtečce, anglicky a hlavně vše podle času jednotlivých událostí. Krom duchovního zážitku, který je těžko popsatelný, jsem si z tohoto ročního čtení odnesl patero praktických ponaučení:

 

Stačí chvilka

Stačilo čtvrt hodiny denně, abych za jeden rok přečetl všechny knihy Bible. Čtvrt hodina je krátký čas. Kolik takových chvilek člověk za den bezmyšlenkovitě ztratí zbytečnostmi. Kdyby se mi podařilo každou čtvrthodinu využít smysluplně, stálo by to ve výsledku jistě zato.

 

Postav si úkol do cesty

Četl jsem hlavně ráno. V autobuse cestou do práce. Problém nastával o víkendu nebo o dovolené. Paradoxně ve dnech, kdy na čtení bylo více času. Čas by byl, ale nebyla vymezená přesná doba. Zkušenost mi tak říká, že cokoli chce člověk pravidelně dělat, je nejlepší navázat na nějakou už zažitou činnnost. Postavit si to přímo do cesty.

 

Pořadí je důležité

Významy některých událostí nejsou zřejmé, pokud je člověk nečte ve správném pořadí. Ale stejně tak bude důležité sledovat i každého člověka kolem sebe v jeho vlastní historii. Denně potkávám tolik lidí, o kterých toho tak málo vím. Co asi mají dnes za sebou? Nevysvětlilo by to náhodou jejich chování?

 

David

Konečně jsem pochopil proč je pro Židy tak důležitou postavou král David. Vždyť i znakem samotného judaismu je Davidova hvězda.
Davidův příběh je strhující. David je v zásadě akční hrdina. Suverén, který jde za svým posláním. Jeho útěky, návraty a boje jsou zajímavé sami o sobě. Výhodou chronologické varianty Bible je to, že tyto jednotlivé „akční“ momenty jsou doplňovány Davidovou poezií (tzv. Žalmy), z které dýchá neotřesitelná víra, kterou David nezpochybní ani ve chvíli totální prohry. A když se karta obrátí a David je opět v sedle, pak jde sám v čele oslavného průvodu a tančí nedbaje posměšků okolí.
No a konečně, když udělá chybu. Velkou chybu. A prorok Nátan mu přijde vyčíst cizoložství a vraždu. Co udělá David? Dle tehdejších mravů by král měl nepohodlného proroka nechat na místě zabít. Ne tak David, roztrhne si šat, postí se a prosí o odpuštění.

Prostě David je formát. Nezdeptá ho porážka, nezblbne z výhry a když mu ujedou nohy dokáže to přiznat.

 

Dělej svou práci

Josef, Daniel, Mordechaj – to jsou tři postavy Starého Zákona. Všichni tři se dostali do vyhnanství. Do služby k nepřátelům. Všichni tři odváděli dobrou práci a získali si dobré postavení na vladařském dvoře. Všichni tři pak z této pozice později pomohli svému vlastnímu národu. Ne nějakou zradou, diverzí nebo partyzánskou akcí, ale pouze svou autoritou.
Zdá se, že poctivá a svědomitá práce může přinášet větší plody, než se na první pohled zdá.

 

Někomu, kdo Bibli příliš nehoví, bych tento způsob četby nedoporučil (to je lépe začít některým evangeliem), ale pokud už se s touto knihou trochu znáte, pak chronologická četba stojí za pokus.

  •  
  •  
  •  
  •