Akademici a ovace ve stoje


Když jsem sledoval počátek občanských nepokojů v Bělorusku, připomnělo mi to ovace ve stoje. Asi to znáte. Představení skončí všichni tleskají, ale někdy se stane, že se lidé začnou zvedat ze židlí. Začne jeden. Přidá se pár dalších odvážlivců a postupně aplaudují ve stoje všichni. Nechají se strhnout okolím.

Fotka od Erich Westendarp z Pixabay

Profesor Scott E. Page z University of Michigan má na tuto situaci vytvořený exaktní model. Je to jednoduchá rovnice, která popisuje situaci a umožňuje predikovat, za jakých podmínek se stojící publikum prosadí a strhne ostatní. Standing ovation model je pěknou ukázkou toho, čemu profesor Page říká Model Thinking. Tedy česky myšlení pomocí modelů. Prakticky jde o racionalizaci problému reálného světa převedením na jednoduchý matematický model, tedy zkrotit data tak aby sloužila našemu poznání.

Naše doba si zakládá na racionalitě. Mýty a pověry jsme překonali a místo toho  řídíme podle výsledků vědeckého bádání. Země je kulatá, lidé se vyvinuli z opice a nemoc není boží trest. Ale je tomu skutečně tak? Jsme natolik rozumní a vědečtí, nakolik si myslíme? Aktuální situace kolem epidemie COVID19 ukázala, jak je tato vědeckost křehká. Zcela nová a nečekaná výzva ukázala, že nejen laici, politici nebo novináři, ale i sami vědci mají velké rezervy v chápání toho, co je racionální práce s vědeckými informacemi. Ukázalo se, jak rychle jsme schopni adoptovat nějaký rádoby vědecký fakt jen proto, že jej profesor XY prohlásil v rozhovoru do novin.

Profesor Page v jedné ze svých přednášek ukazuje, že co se týká předpovědi ekonomického vývoje, je jednoduchý matematický model výrazně přesnější než odhady uznávaných ekonomů. Jinými slovy predikce pomocí dat, je přesnější než predikce odvozená z osobní zkušenosti. Tam kde nejde o peníze, ale o holé lidské životy, jde exaktní věda ještě dál. Dnešní medicínské postupy v drtivé většině nestojí jen na výsledcích vědeckých studií, ale zejména na jejich meta-analýze. Meta-analýza je laicky řečeno proces, kdy se  vezmou všechny studie na dané téma a vyhodnotí se společně, abychom tak dostali spolehlivější výsledek. Je to proces, který rozhodně není rychlý ani jednoduchý, ale přináší spolehlivé výsledky.

Když přijde epidemie, je třeba reagovat poměrně rychle. Je to jako při ovacích, stoupnout nebo nestoupnout, člověk se musí rozhodnout dřív než začne potlesk slábnout. Scott E. Page popsal ve svém modelu také dvě specifické role. Nazývá je celebrity a akademici. Celebrity sedí v první řadě. Všichni na ně vidí. Pokus se při potlesku postaví, mají potenciál strhnout hodně lidí. Na druhou stranu nevidí za sebe, takže neví kolik lidí už aplauduje v stoje. Celebrity se rozhodují samy za sebe. Akademici to mají naopak. Sedí vzadu, mohou všechny pozorovat, ale nikoho nezajímá, co oni sami udělají.

Vědecké poznání, má-li být spolehlivé bude vždycky trochu pomalejší než bychom si přáli. Proto potřebujeme lídry, kteří se umí rozhodovat i v prostředí nejistoty. A také potřebujeme akademiky, kteří nebudou podléhat pokušení udělat ze sebe celebrity a nebudou na sebe strhávat zbytečnou pozornost unáhlenými výroky.

  •  
  •  
  •  
  •