Brodeck


Francouzský spisovatel Philippe Claudel pracoval jako vězeňský učitel. Tvrdí, že bez této zkušenosti by nemohl některé své knihy napsat. Konkrétně to říká o románu Šedé duše, ale myslím, si že něco z této jeho zkušenosti bude i v Brodeckově zprávě. Brodeckova zpráva je rafinované literární dílo. Claudel před čtenářem pomalu […]

Claudelova zpráva